Skip to main content

Information som tillhandahålls i enlighet med lagdekret av den 30 juni 2003 ”PRIVACY CODE”.

I enlighet med artikel 13 i lagdekret nr 196 av den 30 juni 2003 vill vi informera dig om att vårt företag Gasperini snc behandlar personuppgifter om kunder och leverantörer och om personer som frivilligt (via telefon, fax eller e-post) meddelar sina personuppgifter till vårt försäljningskontor eller vår företagsledning, samt om personer vars uppgifter har samlats in från tredje part, t.ex. i samband med externa datainsamlingar för kommersiell information, offentliga listor osv. I det senare fallet rör det sig endast om personuppgifter av gemensam karaktär.

Vårt företag garanterar inom ramen för de lagstadgade bestämmelserna att behandlingen av personuppgifter sker med respekt för de grundläggande friheterna och den berörda personens värdighet, med särskild hänvisning till sekretess, personlig identitet och rätten till skydd av personuppgifter.

Ändamålen med behandlingen
Uppfyllande av rättsliga skyldigheter, förordningar, EU-lagstiftning, civil- och skattelagstiftning.
För att uppfylla eventuella avtalsförpliktelser gentemot den registrerade.
För att utföra aktiviteter som är relaterade till vårt företags ekonomiska verksamhet, t.ex. sammanställning av intern statistik, fakturering, kund-leverantörsredovisning.
Kommersiella ändamål, t.ex. sändning av kommersiell information och reklammaterial (per post, fax och e-post), marknadsföring och marknadsundersökningar.
Kreditskydd och skuldhantering
Försäkringsändamål, särskilt kreditförsäkring.

FRIVILLIGT ATT LÄMNA UPPGIFTER: Utan att det påverkar tillämpningen av det föregående kan användaren, när det gäller navigeringsuppgifter, lämna ytterligare uppgifter till redaktören/bearbetningsföretaget för att få tillgång till särskilda tjänster, t.ex. nyhetsbrev till forumet, e-handelstjänster eller förfrågningar om information som han/hon vill vidarebefordra till webbplatsen www.gasperinieps.it. Användaren godkänner att dessa uppgifter behandlas inom de gränser och för de ändamål som gäller för den begärda tjänsten eller informationen.
Om du inte tillhandahåller dem kan det göra det omöjligt att tillhandahålla tjänsten eller informationen. Observera också att acceptans av cookies är ett nödvändigt och oundvikligt villkor för att kunna använda konsulttjänsten för dynamiska sidor.

KOMMUNIKATION OCH/ELLER FÖRDELNING AV UPPGIFTER: Användarnas personuppgifter används endast för att utföra den begärda tjänsten eller tillhandahållandet och lämnas endast ut till tredje part i följande fall
Till kreditinstitut som vårt företag har förbindelser med för hantering av krediter/skulder och finansiell förmedling Till alla fysiska och/eller juridiska, offentliga och/eller privata personer (juridiska, administrativa och skattemässiga konsultfirmor, rättsväsendet, handelskammare etc.) när detta är nödvändigt med tanke på den tjänst som användaren har begärt;
Meddelandet krävs enligt lag eller förordning, på order av de offentliga myndigheterna eller på grund av eventuella rättsliga åtgärder enligt en särskild bestämmelse;
Användaren godkänner uttryckligen att webbplatsens ägare eller den personuppgiftsansvarige skickar sina kommersiella uppgifter till tredjepartsoperatörer i syfte att få riktade kommersiella erbjudanden i enlighet med de önskemål och önskemål som uttryckts på grundval av de uppgifter som förvärvats och tillhandahållits.

METODER FÖR BEARBETNING.

Personuppgifter behandlas av automatiserade verktyg i anonym form under den tid som är absolut nödvändig för att uppnå de syften för vilka de samlades in. Särskilda säkerhetsåtgärder vidtas för att förhindra förlust av uppgifter, olaglig eller felaktig användning och obehörig åtkomst.
De personuppgifter som behandlas av vårt företag får inte spridas. Behandlingen får utföras med eller utan hjälp av elektroniska eller automatiserade medel och ska omfatta alla åtgärder som föreskrivs i artikel 4.1 a i lagdekret nr 196 av den 30 juni 2003 och som är nödvändiga för behandlingen i fråga. Behandlingen ska under alla omständigheter ske i enlighet med alla försiktighetsåtgärder som garanterar säkerhet och konfidentialitet.
Sekretesslagen ger den berörda personen möjlighet att utöva särskilda rättigheter enligt artikel 7. I synnerhet kan de få en bekräftelse från den registeransvarige om huruvida det finns personuppgifter om dem eller inte och få dessa uppgifter i begriplig form. Den registrerade kan också begära att få veta varifrån uppgifterna kommer, ändamålen och metoderna för behandlingen samt den logik som tillämpas om behandlingen sker med hjälp av elektroniska instrument, identifikationsuppgifter för den registeransvarige, de personer som utsetts och de personer och kategorier av personer till vilka uppgifterna kan lämnas ut eller som kan få kännedom om dem.

PERSONUPPGIFTSANSVARIG

Den personuppgiftsansvarige är Paolo Gasperini
Den personuppgiftsansvarige är Paolo Gasperini

PLATSEN FÖR DATABEHANDLING.

Behandlingen i samband med de webbtjänster som erbjuds på denna webbplats äger rum på kontoret för den personuppgiftsbiträde som Gasperini snc har i V. Di Vittorio 29, 38068 Rovereto (TN) och används, förvaltas och bearbetas endast av auktoriserad och utbildad personal.
Inga uppgifter som härrör från webbtjänsten får lämnas ut till tredje part utan fördragets uttryckliga tillstånd eller för andra ändamål än de som uttryckligen godkänts.

Cookie Policy Gasperini snc: För att göra ditt besök på vår webbplats så bekvämt som möjligt använder vi cookies för att presentera vårt produktsortiment. Dessa är små textaggregat som lagras lokalt i din webbläsares temporära minne, och därmed i din dator, under varierande tidsperioder beroende på behovet och i allmänhet från några timmar till flera år, med undantag för profileringscookies vars maximala varaktighet är 365 kalenderdagar.
Med hjälp av cookies är det möjligt att halvpermanent registrera information om dina preferenser och andra tekniska uppgifter som gör det lättare att navigera och göra det enklare och effektivare att använda själva webbplatsen. Cookies kan till exempel användas för att avgöra om en anslutning redan har gjorts mellan din dator och våra webbplatser för att lyfta fram nya funktioner eller för att behålla inloggningsinformation. För ditt skydd identifieras endast den cookie som lagras på din dator.
I denna användning används inga så kallade profileringscookies. Inga uppgifter om din smak, dina preferenser, hobbies och passioner eller annan information som är användbar för kommersiella eller icke-kommersiella ändamål lagras eller analyseras.

Typer av cookies som används:
Den här webbplatsen använder två olika typer av cookies:

A) Viktiga tekniska cookies:

Dessa cookies är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera korrekt. De gör det möjligt för dig att navigera på sidorna, dela vårt innehåll, lagra dina inloggningsuppgifter för att göra det snabbare för dig att komma in på webbplatsen och för att hålla dina inställningar och inloggningsuppgifter aktiva medan du surfar. Utan dessa cookies skulle vi inte kunna tillhandahålla de tjänster som användarna använder sig av på webbplatsen.

B) Statistik- och prestandacookies:
Dessa cookies gör det möjligt för oss att veta hur besökarna använder webbplatsen, så att vi kan utvärdera och förbättra dess funktion och prioritera produktionen av innehåll som bäst uppfyller våra användares informationsbehov. De gör det till exempel möjligt för oss att veta vilka sidor som är mest och minst besökta. De tar bland annat hänsyn till antalet besökare, den genomsnittliga användarens tid på webbplatsen och hur de anländer. På så sätt kan vi veta vad som fungerar bra och vad vi måste förbättra, samt se till att sidorna laddas snabbt och visas korrekt. All information och alla uppgifter som samlas in av dessa cookies är anonyma och inte kopplade till dina personuppgifter och hanteras av webbplatsen på ett aggregerat sätt. För att utföra dessa funktioner på våra webbplatser använder vi tredjepartstjänster som anonymiserar uppgifterna så att de inte kan spåras till enskilda personer (så kallad single-in). Om det finns tjänster som inte är helt anonymiserade finns de listade bland de cookies från tredje part som du kan vägra samtycke till för att garantera din integritet.
För detta ändamål använder denna webbplats Google Analytics. Google Analytics är en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google Inc. (”Google”). Google Analytics använder ”cookies” för att webbplatsen ska kunna analysera hur användarna använder webbplatsen. Den information som genereras av cookien om din användning av webbplatsen (inklusive din IP-adress) överförs till och lagras av Google på servrar i USA. Google kommer att använda denna information för att utvärdera din användning av webbplatsen, sammanställa rapporter om webbplatsaktivitet för webbplatsoperatörer och tillhandahålla andra tjänster som rör webbplatsaktivitet och internetanvändning. Google kan också överföra denna information till tredje part om det krävs enligt lag eller om tredje part behandlar informationen för Googles räkning. Google kommer inte att koppla ihop din IP-adress med andra uppgifter som Google har.

De funktioner som i huvudsak utförs av cookies på denna webbplats är följande:

Inställningar
Förlusten av information som lagras i en preferenscookie kan göra din upplevelse av webbplatsen mindre funktionell, men bör inte påverka den. De flesta Google-användare har en preferenscookie som kallas PREF i sin webbläsare. Webbläsaren skickar den här cookien när du begär information om Googles webbplatser. PREF-cookien kan lagra dina preferenser och annan information, särskilt det språk du föredrar (t.ex. italienska), det antal sökresultat du vill visa per sida (t.ex. 10 eller 20) och din önskan att aktivera Googles SafeSearch-filter.

Säkerhet
Vi använder säkerhetscookies för att autentisera användare, förhindra bedräglig användning av inloggningsuppgifter och skydda användardata från obehöriga.
Vi använder till exempel cookies som kallas ”SID” och ”HSID” och som innehåller digitalt signerade och krypterade uppgifter om en användares Google-konto-ID och det senaste inloggningsdatumet. Kombinationen av dessa två cookies gör det möjligt för oss att blockera många typer av attacker, t.ex. försök att stjäla innehållet i formulär som du fyller i på webbsidor.

Processer
Processcookies hjälper webbplatser att fungera och tillhandahålla de tjänster som besökarna förväntar sig att hitta där, till exempel möjligheten att navigera mellan sidor eller få tillgång till säkra områden på webbplatsen. Utan dessa cookies kan webbplatsen inte fungera korrekt.
Vi använder till exempel en cookie som kallas lbcs, som gör det möjligt för Google Docs att öppna många dokument i en enda webbläsare. Om du blockerar den här cookien kan det påverka funktionen av Google Dokument.

Analyser

Google Analytics är ett analysverktyg från Google som hjälper ägare av webbplatser och appar att förstå hur besökare interagerar med deras innehåll. En uppsättning cookies kan användas för att samla in information och generera statistik om webbplatsens användning utan att Google identifierar enskilda besökare.
Förutom att generera statistikrapporter om användningen av webbplatsen kan Google Analytics-pixeltagg användas tillsammans med några av de reklamcookies som beskrivs ovan för att vi ska kunna visa mer relevanta resultat på Googles egendomar (t.ex. Google Search) och på hela webben.
Om du vill veta mer om detta kan du läsa mer om Analytics-cookies och sekretess.

Cookiehantering och preferenser:
Om du har några tvivel eller farhågor om användningen av cookies kan du alltid vidta åtgärder för att förhindra att de sätts och läses, till exempel genom att ändra sekretessinställningarna i din webbläsare för att blockera vissa typer. Eftersom varje webbläsare – och ofta olika versioner av samma webbläsare – skiljer sig avsevärt från varandra kan du hitta detaljerad information om hur du gör detta i din webbläsares användarhandbok om du föredrar att göra det själv. En översikt över hur du kan vidta åtgärder för de vanligaste webbläsarna finns på www.cookiepedia.co.uk.
I de flesta webbläsare kan du hantera dina inställningar för cookies. Du kan ställa in din webbläsare så att den vägrar att ta emot cookies eller så att endast vissa av dem raderas. På samma sätt som du inaktiverar användningen av cookies kan du inaktivera andra liknande tekniker.

Följande länkar visar hur du kan ställa in inställningar för de vanligaste webbläsarna:

Internet Explorer 
Firefox 
Safari 
Chrome

För mer information och alternativ för att avstå från att använda sig av webbplatsen, se www.youronlinechoices.eu.
Reklamföretag ger dig också möjlighet att välja bort riktade annonser om du vill. Detta förhindrar inte att cookies sätts, men det hindrar dessa företag från att använda och samla in vissa uppgifter.
Du kan vägra att använda cookies genom att välja lämplig inställning i din webbläsare, men detta kan hindra dig från att använda alla funktioner på denna webbplats. Genom att använda den här webbplatsen godkänner du att Google behandlar uppgifter om dig på det sätt och i de syften som anges ovan.
Installationen av cookies kan blockeras med hjälp av lämpliga inställningar i din webbläsarprogramvara, men observera att om du aktiverar denna blockering kan det hända att vissa funktioner på denna webbplats inte kan användas fullt ut. Du kan förhindra att Google registrerar och behandlar den information som genereras av cookies (inklusive din IP-adress).

Acceptans och avstående från cookies Genom att fortsätta surfa på denna webbplats genom att stänga informationsomslaget eller klicka någonstans på sidan eller genom att bläddra nedåt för att lyfta fram ytterligare innehåll, accepterar du www.gasperinieps.it di Gasperini snc:s cookiepolicy och cookies kommer att sättas och samlas in.  Du kommer alltid att ha möjlighet att ta bort dessa cookies när som helst via de webbplatser som nämns i stycket ”Cookiehantering”.

RÄTTIGHETER FÖR BERÖRDA PARTER: Den berörda parten har rätt att få uppdatering, rättelse, integrering, radering, omvandling till anonym form eller blockering av uppgifter som behandlas i strid med lagen. Den registrerade har rätt att av legitima skäl helt eller delvis motsätta sig behandling av personuppgifter om honom eller henne, även om de är relevanta för insamlingsändamålet, och utan anledning till behandling av uppgifter om honom eller henne för att skicka reklam och direktförsäljningsmaterial eller för att genomföra marknadsundersökningar eller undersökningar om kommersiell kommunikation. Rättigheterna i fråga kan utövas, även genom en utsedd person, genom en begäran som skickas till: Paolo Gasperini, Gasperini snc, V. Di Vittorio 29, 38068 Rovereto (TN), per rekommenderat brev eller e-post till: posta@gasperinieps.it