Stängningssystem P-HIVE 135 mm

Den består av en skiva med 4 olika öppningar: öppen, anti-svärm, stängd, ventilation. Finns i olika färger för att göra det lättare för bina att känna igen sin kupa. Finns i fem olika färger.

Stängningssystemet P-Hive har utvecklats med biodlarnas behov i åtanke. Skivan har 4 olika öppningar: öppen, anti-svärm, stängd och ventilation. På så sätt kan du kontrollera dina bins rörelser efter behov. I öppet läge tillåter systemet bina att enkelt komma in och ut ur bikupan. Anti-svärm hindrar drottningen från att svärma. I stängt läge håller skivan bina inne i kupan. Ventilationen tillåter utbyte av luft inne i kupan och förhindrar mögelbildning.

Systemet finns i olika färger för att göra det lättare för bina att känna igen sin bikupa.