PVC Poly-Hive

PVC placerad på kanten av kupan

PVC placerad på kanten av kupan undviker bildandet av vaxbryggor mellan ramarna och den övre delen, och undviker kontakt mellan olika samhällen under öppningsfasen både i Quadri-Hive och i Poly-Hive i versionen för avelsbikupa.