Avdelare i stål QUADRI-HIVE

Gjord för att dela upp de fyra samhällena i QUADRI-HIVE

Det låter dig vara värd för två olika bisamhällen i samma bikupa. Eller så kan den användas för att skapa en avelskärna. Den övre kanten hindrar avdelaren från att böjas så att en passage mellan samhällena skapas.