Låda för bikupa

Låda för bikupan P-Hive i rostfritt stål.

Det rostfria stålet tillåter behandling mot varroa med myrsyra-baserade produkter utan att kvaliteten och konsistensen påverkas.