Avdelare i rostfritt stål POLY-HIVE

Låter dig vara värd för två olika bisamhällen i samma kupa (3 ramar vardera).

Eller så kan den användas för att skapa en avelskärna. Den övre kanten hindrar avdelaren från att böjas så att en passage mellan samhällena skapas.

Det rostfria stålet tillåter behandling mot varroa med myrsyra-baserade produkter utan att kvaliteten och konsistensen påverkas.