Transportnet

Transportnettet muliggør flytning af Poly-Hive uden risiko for at miste bifylket

TRANSPORTNET / SUKKERFODRINGSRIST
Gør det muligt at flytte Poly-Hive uden risiko for at miste bifamilien. Indgrebet med taget og ynglet tillader biavleren at placere nettet nogle dage før afgang. Ved flytningstidspunktet skal biavleren blot lukke diskene helt og fjerne taget. Et element inkluderet i kittet tillader lukning af netåbningen om vinteren og brug af nettet under låget som sukkerfodringsrist.